Special Needs

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn afgerond in oktober, de medische keuring is binnen en in februari beginnen de gesprekken met de raad van de kinderbescherming. ‘Lang wachten’ hoor ik veel. En natuurlijk is het ook een lang proces, (lees hier meer over de adoptieprocedure) momenteel voelt het niet als wachten. Het lange wachten komt nog wel als alle stappen gezet zijn en ik op een wachtlijst sta. Elke fase is weer een nieuwe stap en tussen die stappen heb ik ook echt tijd nodig om me voor te bereiden. Er komen heel wat keuzes bij kijken en ik wil die weloverwogen kunnen maken. De afgelopen maanden heb ik me verder verdiept in de Special Needs.

In de afgelopen jaren heeft er in de wereld van adoptie een verschuiving plaatsgevonden van jonge gezonde kinderen naar wat oudere kinderen en kinderen met een zogenoemde special need. Dit komt omdat in landen van herkomst het taboe van ongewenste zwangerschap en adoptie steeds meer verdwijnt en kinderen meer in hun eigen land opgevangen worden. Prachtig dat dit kan! Helaas is dit niet voor alle kinderen haalbaar. Hierdoor zijn er nog steeds kinderen die jarenlang in tehuizen of pleegzorg verblijven, wachtend op een familie of tot ze op eigen benen kunnen staan. Voor deze kinderen kan adoptie dan de hoop op een goede toekomst betekenen. 


Het besluit om een kind met een extra zorgbehoefte te adopteren, is niet zomaar gemaakt. Het is goed om te onderzoeken wat die zorgbehoefte dan inhoudt en wat je eigen draagkracht en wensen daarin zijn. De raad van de kinderbescherming geeft je een lijst met Special Needs in verschillende categorieën ter voorbereiding op een van de gesprekken met hen. In dat gesprek worden je wensen en grenzen besproken en je motivatie en draagkracht getoetst. 

In de categorie A gaat het om kinderen met een nog niet in te schatten zorgintensiteit met onzekerheden nu en in de toekomst. Je kunt daarbij denken aan prematuur geboren kinderen, vondelingen of kinderen met een chronische infectieziekte of een syndroom, maar ook middelengebruik of gedragsproblematiek bij de ouders.

In de categorie B gaat het om kinderen met een medische aandoening waarvoor een beperkt aantal operaties, therapie en/of medicatie nodig is. Dit kan gaan om een liesbreuk, extra vinger/teen of een darminfectie. 

In de categorie C gaat het om kinderen met een gecompliceerde, te verhelpen medische aandoening waarvoor regelmatig operaties, therapie, medicatie en controle nodig is. Denk hierbij aan kinderen met een schisis of behandelingen met groeihormonen.

Categorie D gaat over kinderen met een blijvende aandoening. In deze categorie zijn onder andere blind- en doofheid ingedeeld, maar ook diabetes en astma en allergieën als ook het missen van een ledemaat, maar zelfs een litteken in het gezicht of elders op het lichaam. Ook een ontwikkelingsachterstand of gedragsstoornis valt in deze categorie. 

In de Categorie E worden vervolgens sociaal- emotioneel belaste achtergronden zonder medische gevolgen beschreven. Het kan hierbij gaan om een belaste ontstaansgeschiedenis of traumatische ervaringen.

Tenslotte is er de Categorie F met kinderen die op het moment van voorstel geen extra zorgvraag/behoefte hebben.

De categorieën beschrijven allerlei kleine en grote zorgbehoeften. Ik heb alle ziektes, aandoeningen, imperfecties en achtergronden door mijn gedachten laten gaan en een aantal special needs nader onder de loep genomen om me wat meer te verdiepen in de betekenis, gevolgen en zorgvraag op de korte en lange termijn. Ik had de tijd ook echt nodig om hier weloverwogen keuzes in te maken. Daarbij houd je bijvoorbeeld rekening met je eigen draagkracht, de mogelijkheden en voorzieningen ín je directe omgeving en de belasting vóór je directe omgeving. Wat ook door m’n hoofd ging is dat alle kinderen speciale zorgbehoeftes hebben, geadopteerde kinderen, maar ook niet geadopteerde kinderen. Elk kind verdient goede zorg en aandacht aangepast op zijn of haar behoeftes. Ook kan ieder kind ziek worden of iets overkomen. Dat laatste deed me ook besluiten om een cursus kinder-EHBO te gaan volgen. Ik heb er nu de tijd voor en mocht het onverhoopt van pas komen, kan het je alleen maar helpen.

Nu de lijsten zijn doorgenomen, mijn hoofd vol informatie zit en er keuzes zijn gemaakt, ben ik klaar voor de raadsgesprekken. En het toeval wil dat ik een week later gebeld word: de raadsgesprekken gaan beginnen!

Duim je voor me?

Liefs,

xx

p.s. Als je het leuk vindt, kun je mij financieel steunen o.v.v. Adoptie op rekeningnummer NL57RABO0394021274. Kijk hier voor meer informatie over de kosten voor de adoptieprocedure.


Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *