Stap Voor Stap

Wat veel mooie reacties heb ik gekregen op mijn voorgaande blog!
Wat fijn dat zoveel mensen het 'leuk' en 'mooi' en 'dapper' en 'zo bij mij passend' vinden.
Dat vind ik uiteraard zelf ook, maar die bevestiging van anderen doet toch goed als je het spannend vindt zulk nieuws te delen.

Naast heel veel mooie reacties, kreeg ik ook heel veel vragen. Of ik zag vraagtekens boven hoofden zweven omdat er nou eenmaal bij het brede publiek niet heel veel bekend is over dit onderwerp. En je verwacht het al.... daar wil ik verandering in brengen!

In deze blog kun je alles lezen over de adoptieprocedure van A tot Z of van Aanmelding tot (na-) Zorg.

Als je het leuk vindt, kun je mij financieel steunen.
Helaas niet meer via een crowdfundingpagina, maar  je bent welkom dat te doen o.v.v. Adoptie op rekeningnummer NL57RABO0394021274.
Er is al 1395 euro gedoneerd... geweldig!

  • Aanmelding

  • Voorlichting

  • Gezinsonderzoek

  • Beginseltoestemming

  • Vergunninghouder

  • Voorstel

  • Reis

  • Aanmelden officiële instanties

  • Nazorg

  • En dan...

Aanmelding

De adoptieprocedure begint met een aanmelding bij Stichting Adoptievoorzieningen. Je vraagt middels een formulier de Beginseltoestemming aan. Na een paar dagen krijg je een BKA-nummer (dat is je registratienummer gedurende de hele procedure) en een acceptgiro voor de eerste informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt binnen vier maanden na de registratie plaats.

Voorlichting

Tijdens de eerste bijeenkomst word je geïnformeerd over de adoptieprocedure en adoptie in de afgelopen jaren. Na deze bijeenkomst begint het lange wachten. Een jaar later volgt een tweede acceptgiro en dan volgen er vijf voorlichtingsdagen. Tijdens deze voorlichting wordt er gesproken over de voorgeschiedenis van de kinderen, over de biologische ouders, over verlies en rouw, hechting, identiteit en loyaliteit en wensen en grenzen.

Gezinsonderzoek

Een paar maanden na de voorlichting vindt het gezinsonderzoek plaats. Het onderzoek bestaat uit een aantal gesprekken, op kantoor en aan huis. De gezinssituatie en de beweegredenen om te adopteren worden bekeken en de wensen, grenzen en geschiktheid worden onderzocht. De Raad van de Kinderbescherming stelt een gezinsrapport op en legt dit voor aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Beginseltoestemming

Binnen een paar weken na ontvangst van het gezinsrapport, neemt de minister van Justitie en Veiligheid een besluit op basis van het gezinsrapport en adviezen van de Raad van de Kinderbescherming. Hopelijk komt daar de Beginseltoestemming uit. Met een Beginseltoestemming  krijgt de aanvrager toestemming (geen recht) om een kind uit het buitenland te adopteren. Met deze Beginseltoestemming kan de aanvrager zich aanmelden bij een van de vijf organisaties die een vergunning hebben om te bemiddelen. Het traject van indienen van de aanvraag tot het verkrijgen van de beginseltoestemming duurt ongeveer 2-2,5 jaar.

Vergunninghouder

Er zijn in Nederland vijf organisaties die van het ministerie van Justitie en Veiligheid toestemming hebben gekregen om te bemiddelen. Dat wil zeggen dat deze zogeheten Vergunninghouders het contact maken met bevoegde instanties in het buitenland. Zij gaan samen op zoek naar de meest geschikte ouders voor een kind in het buitenland dat voor adoptie in aanmerking komt. Er zijn wetten opgesteld voor de adoptie van een buitenlands kind, deze staan in het Haags adoptieverdrag. Er wordt alleen bemiddeld met landen die zich hebben aangesloten bij dit verdrag. Naast dat iedereen zich aan die wetten moet houden, hanteren de verschillende vergunninghouders andere richtlijnen, criteria en tarieven voor de bemiddeling. Je maakt als aanvrager een keuze voor een van de vergunninghouders. Hier sta ik nu, juni 2020. Soms wordt deze keuze als aanvrager al voor je gemaakt (of juist moeilijker gemaakt) in verband met de leeftijd, huwelijkse staat of medische geschiedenis van de aanvrager.
In oktober 2018 zijn er Stichting Kind en Toekomst, Stichting Meiling, Nederlandse Adoptiestichting, Vereniging Wereldkinderen, Adoptiestichting A New Way. In oktober 2019 is Stichting Kind en Toekomst helaas gestopt met het starten van procedures voor nieuwe aspirant adoptiefouders.

Voorstel

Wanneer de vergunninghouder en de instanties in het buitenland overeenkomen dat er een goede match is, wordt het voorstel gedaan aan de adoptieouders. Er wordt informatie gegeven over de leeftijd, het geslacht en bijzonderheden zoals een medische of belaste achtergrond. Als het voorstel wordt geaccepteerd, wordt er meer informatie over het kind gegeven. Het traject van inschrijving bij de vergunninghouder tot voorstel kan zo'n 1-4 jaar duren.

Reis

Wanneer het voorstel is geaccepteerd en alle papieren in orde zijn, mogen de adoptieouders afreizen naar het kindje. Ieder land heeft zijn eigen procedure in het buitenland. Het verblijf in het buitenland varieert van een paar dagen of een paar weken tot een paar maanden. In de meeste landen hoef je maar één keer af te reizen om het kind te halen, maar ook hier zijn uitzonderingen. Wanneer het kind is geadopteerd uit een land dat zich aan heeft gesloten bij het Haags Adoptieverdrag, wordt de adoptie gelijk omgezet naar Nederlands recht. Dat wil zeggen dat het kind de Nederlandse Nationaliteit krijgt. Anders volgt in Nederland nog een procedure om dit aan te vragen.

Aanmelden bij officiële instanties

Wanneer het kind in Nederland is, zal er nog het een en ander geregeld moeten worden.
Inschrijven bij de gemeente, eventueel omzetten van de adoptie naar het Nederlands recht, eventuele aanvraag partneradoptie in geval van adoptie door ongehuwde partners en een medisch onderzoek.

Nazorg

In het eerste jaar na de adoptie zal de Vergunninghouder nazorg verlenen. Dit kan bestaan uit opvoedingsondersteuning, hulp bij de administratieve afhandeling in Nederland, telefonische ondersteuning of huisbezoeken. Ook voor professionals zoals leerkrachten is extra ondersteuning mogelijk.

En dan...

Zoals je ziet is het een lang en niet gemakkelijk traject. Daar ben ik mij van bewust en dat is de reden dat het lang heeft geduurd voordat ik de eerste stap van aanmelding aandurfde. Je mag er van uitgaan dat ik deze keuze dan ook weloverwogen heb genomen. Daarmee zeg ik niet dat het daarom ook makkelijker wordt, maar wel dat ik de hobbels wil aangaan. Ik vind het fijn daarbij steun van mijn omgeving te krijgen. Met steun van mijn omgeving, adviezen van ervaringsdeskundigen en het doorzettingsvermogen van een marathonloper kom ik er wel.

En als je dan uiteindelijk gebeld wordt met een voorstel.....

Liefs,

xx

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *